Dernek Tarihçemiz

Dernek Tarihçemiz

1912’de bir dergi adı olarak faaliyete başlayan Sebilürreşad, 2016 yılında kurumsal bir gayrete dönüştürme dernek huviyetinde kurulmuştur.

Kurucular kurulumuz şu isimler oluşmuştur:

Fatih Bayhan

Dr. Aydın Yıldırım

Abdulhadi Karasaban

Turgut Özdek

Erdal Saraçoğlu

Fahreddin Ergün

Mehmet Demircioğlu

Mehmet Poyraz

Metin Şehitoğlu